Sakskøbing Madhus

Det gastronomiske centrum på Sydhavsøerne

Madhus projektet i Sakskøbing, som drives af Foreningen The Little Apple som understøtte, accelerere og synliggøre den positive madkulturelle-, gastronomiske- og landbrugsmæssigeudvikling, der er sket på Sydhavsøerne over de sidste 10 år.

Sakskøbing Madhus er et løbende udviklingsprojekt i det overordnede projekt  `THE LITTLE APPLE’ – Udvikling af Sakskøbing by som model for ’Købstaden 2.0’, i form af at være et madkulturelt og gastronomisk udviklings-møde- og besøgscenter.

Baggrunden for at etablere Sakskøbing Madhus var forprojektet   ’Det Grønne Hus som blev afviklet i  2014 i Sakskøbing, hvis formål var at skabe fundament for lokal engagement  i, og produktion af økologiske nicheprodukter på Lolland-Falster, samt at diskutere og udvikle videregående perspektiver. På det grundlag blev der søgt midler til et LAG- projekt med etablering af en lokal madskolen, som åbnede 1. oktober 2016, og en kortlægning af Madhusets fremtidige kompetencer og virkefelt.

Hovedmålet i LAG-projektet og madskolen, har været at opbygge og igangsætte Sakskøbing Madskole, som kursusvirksomhed, men også som igangsætter for lokal fødevareproduktion og samarbejde på tværs af sektorer, med det klare formål at udvikle spændende   madkurser og madkulturelle oplevelser.

Det overordnede sigte for Madhuset er dermed at skabe et gastronomisk kraftcenter i Sakskøbing på skuldrene af Saxkjøbing Hotel.  Alt sammen for  på den lange bane at medvirke til at vende Sakskøbings udvikling fra stagnation og erhvervsmæssig tilbagegang til en skøn madby, med en positiv selvbaseret og selvforstærkende udvikling mht. erhvervs- og virksomhedsudvikling, befolkningsudvikling og sammensætningen heraf, samt øget vækst af madkulturelle tilbud i og omkring Sakskøbing.

arin Hvidtfeldt er projektkoordinator for, har været at opbygge og igangsætte Sakskøbing Madskole, som kursusvirksomhed, men også som igangsætter for lokal fødevareproduktion og samarbejde på tværs af sektorer, med det klare formål at udvikle spændende   madkurser og madkulturelle oplevelser.

Det overordnede sigte for Madhuset er dermed at skabe et gastronomisk kraftcenter i Sakskøbing på skuldrene af Saxkjøbing Hotel, som også driver Sakskøbing Gårdbutik.  Alt sammen for  – på den lange bane -at medvirke til at vende Sakskøbings udvikling fra stagnation og erhvervsmæssig tilbagegang til en skøn madby, med en positiv selvbaseret og selvforstærkende udvikling mht. erhvervs- og virksomhedsudvikling, befolkningsudvikling og sammensætningen heraf, samt øget vækst af madkulturelle tilbud i og omkring Sakskøbing.