Sakskøbing Madhus

Det gastronomiske centrum på Sydhavsøerne

Madhus projektet i Sakskøbing, som foreløbig tæller Foreningen The Little Apple på over 400 medlemmer, en dejlig gårdbutik og en skøn madskole, skal medvirke til at understøtte, accelerere og synliggøre den positive madkulturelle-, gastronomiske- og landbrugsmæssigeudvikling, der er sket på Sydhavsøerne over de sidste 10 år.

Ønsket er at madhuset kan være med til at sætte skub i udviklingen af det store, udnytte potentiale der naturgivent er på Sydhavsøerne qua det milde klima, til at blive landets vigtigste leverandør af kvalitets fødevarer. Dette især indenfor specialafgrøder som f.eks. quinoa, ærter og sukker, som er særligt varmekrævende afgrøder der har det rigtigt godt i det milde klima i regionen, men også i at få flere økologiske avlere, og avlere med et varieret udbud af grøntsags- og frugtproduktion. Madhuset skal  også   medvirke til at accelerere virkelysten og dermed produktionen af lokale delikatesser fra mindre og mellemstore fødevareproducenter, for ikke at nævne de mange små nicheproducenter og potentielle start-up foretagender.

Sakskøbing Madhus skal dermed være accelerator og kommunikatør for, at Sydhavsøernes producenter flytte sig i retning af at lave flere specialafgrøder og mere økologi – en udvikling der understøttes af den nyligt indgåede aftale med Kbh. Kommune om at levere fødevarer i økologisk kvalitet til hovedstaden. Parallelt med et breder udbud af gode spisesteder, agroturisme mv.

Sakskøbing Madhus er et løbende udviklingsprojekt i det overordnede projekt  `THE LITTLE APPLE’ – Udvikling af Sakskøbing by som model for ’Købstaden 2.0’, i form af at være et madkulturelt og gastronomisk udviklings-møde- og besøgscenter.

Baggrunden for at etablere Sakskøbing Madhus var forprojektet   ’Det Grønne Hus’  som blev afviklet i  2014 i Sakskøbing, hvis formål var at skabe fundament for lokal engagement  i, og produktion af økologiske nicheprodukter på Lolland-Falster, samt at diskutere og udvikle videregående perspektiver. På det grundlag blev der søgt midler til et LAG- projekt  med etablering af en lokal madskolen, som åbnede 1. oktober 2016, og en kortlægning af Madhusets fremtidige kompetencer og virkefelt.

Hovedmålet i LAG-projektet og madskolen, som Karin Hvidtfeldt er projektkoordinator for, har været at opbygge og igangsætte Sakskøbing Madskole, som kursusvirksomhed, men også som igangsætter for lokal fødevareproduktion og samarbejde på tværs af sektorer, med det klare formål at udvikle spændende   madkurser og madkulturelle oplevelser.

Det overordnede sigte for Madhuset er dermed at skabe et gastronomisk kraftcenter i Sakskøbing på skuldrene af Saxkjøbing Hotel, som også driver Sakskøbing Gårdbutik.  Alt sammen for  – på den lange bane -at medvirke til at vende Sakskøbings udvikling fra stagnation og erhvervsmæssig tilbagegang til en skøn madby, med en positiv selvbaseret og selvforstærkende udvikling mht. erhvervs- og virksomhedsudvikling, befolkningsudvikling og sammensætningen heraf, samt øget vækst af madkulturelle tilbud i og omkring Sakskøbing.