Netværksmøder for alle der brænder for en positiv udvikling af fødevareproduktion og gastroturisme på Sydhavsøerne

– formålet er at iværksætte en række møder, der hver især skaber større sammenhængskraft, som kan medvirke til at skabe en positiv og innovativ udvikling af “Sydhavsøernes spisekammer” og egnens mange dejlige spisesteder.

 

 

Sakskøbing Madskole har været igangsætter for netværksmøder for lokale producenter, landmænd, og potentielle start up virksomheder siden Sakskøbing Madskole slog dørene op i oktober 2016.  Dette fordi vi i Sakskøbing Madhus  mener, der er brug for et forum, hvor alle der har med en positiv gastronomisk udvikling på Sydhavsøerne at gøre, fra primærproduktion til konservering/servering og formidling, kan mødes. Madhuset har således huset innovationsworkshop for start up- producenter, og forskellige workshops for allerede etablerede producenter, f.eks. med det sigte at finde løsninger på en kortere vej fra producent til forbruger, restauratør mv.

Frem til juni 2018 planlægger Sakskøbing Madhus i samarbejde med Guldborgsund Kommune, og Benefit for Regions projektet, at afholde en ny række netværksmøder, for forskellige målgrupper,  i forskelligt regi, og med forskellige temaer/fokuspunkter. Essensen i ”Benefit for Regions” er at skabe sammenhængskraft, vækst, og grænseoverskridende samarbejde  mellem Sydhavsøerne og Nordtyskland.

Rammen er et stort flerkommunalt samarbejdsprojekt på begge sider af den dansk/tyske grænse, med afsæt i de gode fødevarer og den voksende turisme, der er i begge områder.  Guldborgsund Kommunes fokus i projektet er på udvikling af fødevarer og turisme i bredeste forstand. Derudover indeholder samarbejdsprojektet også et mål om at skubbe til udviklingen indenfor omstilling til Co2 neutrale energikilder, og et øget samarbejde mellem offentlige inst., private virksomheder, og uddannelsesinstitutioner. Det handler kort sagt om at gøre vores egne på begge sider af grænsen ”lækre, tiltrækkende og stærkt funderede” gennem nytænkning, samarbejde og vilje til at “make it happen” således at vi fastholder og udbygger befolkningstallet, vækstpotentialet inden for fødevare- og turismevirksomheder, og lærer at se fordel i at arbejdet på tværs af grænseskel.

Sakskøbing Madhus vil i Guldborgsund Kommune blive udviklings- og samlingspunkt for en god del af de netværksaktiviteter, der knytter an til fødevarer og gastroturisme, som vil blive udviklet og afviklet i løbet af projektperioden, der løber frem til juni 2018, hvor det forventes at projektet afløses af et InterReg Projekt, der fortsætter og udbygger B4R projektet.

Målet er at medvirke til at skabe handlekraftige netværk eller events, som hver kan sætte skub i udviklingen af:

1)       Nye / sunde / lokalt producerede / måltidsløsninger el. turismepakker.

3)      En større sammenhængskraft og interaktion ml. aktører indenfor fødevareprod. og gastroturisme.

4)       Øget Innovation og iværksætteri.

5)       Øget synliggørelse og afsætning

6)       Integration i bredeste forstand.

Se mere her: http://benefit4regions.eu/da/

 

Sakskøbing Madhus, Projektleder Karin Hvidtfeldt, vil i det kommende halvår, i forlængelse af det LAG-Projektet, som lagde grunden for opstart og etablering af Sakskøbing Madhus og Madskole, arbejde med at udbygge og forankre B4R projektet lokalt i forhold til forskellige målgrupper, events og sammenhænge.

 

Referat_netværks workshop 28. november Sakskøbing Madskole

Referat af netværksworkshop  7. marts

Referat af netværksworkshop d. 7. februar

Præsentation Madindeks 2016 ved Madkulturen.dk